Systemic Antibacterial

Fluoroquinolones

Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 250 mg
Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 500mg
Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 125 mg / 5 ml
Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 250 mg / 5 ml
Levo-M

Levo-M

Levofloxacin (as Hemihydrate) 250 mg
Levo-M

Levo-M

Levofloxacin (as Hemihydrate) 500 mg
Myriva

Myriva

Moxifloxacin (as HCL) 400mg
Azydec

Azydec

Azithromycin (as Dihydrate) 250mg
Azydec

Azydec

Clarithromycin 200 mg / 5 ml