Systemic Antibacterial

Fluoroquinolones

Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 250mg
Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 500 mg
Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 125 mg / 5 ml
Ringacip

Ringacip

Ciprofloxacin (as HCL) 250 mg / 5 ml
Levo-M

Levo-M

Levofloxacin (as Hemihydrate) 250 mg
Levo-M

Levo-M

Levofloxacin (as Hemihydrate) 500 mg
Myriva

Myriva

Moxifloxacin (as HCL) 400mg

Macrolides

Azydec

Azydec

Azithromycin (as Dihydrate) 250mg
Azydec

Azydec

Azithromycin(as Dihydrate) 200 mg/5 ml
Clarimor

Clarimor

Clarithromycin 250 mg
Clarimor

Clarimor

Clarithromycin 500 mg
Clarimor

Clarimor

Clarithromycin (as Granules) 125mg / 5ml